Tietosuojakäytäntö

Edustusliike Mika Natri:n rekisteriseloste (versio 01.02.20)

turunkirppari.fi -sivuston henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Edustusliike Mika Natri

Rautatehtaankatu 8

20200 Turku

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Mika Natri

Edustusliike Mika Natri

info@turunkirppari.fi

3. Rekisterin nimi

turunkirppari.fi -sivuston käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän sekä sen yhteistyökumppaneihin kuuluvien yritysten asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, sekä tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Edustusliike Mika Natri:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin. Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

  • nimi
  • lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto
  • asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksenkohteet
  • asiakkaan ilmoittama tieto projektista
  • asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset/-kiellot

Selvyyden vuoksi todetaan, että palvelussa ei käsitellä henkilötietolain tarkoittamia arkaluontoisia tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan henkilötietoja, jotka on saatu rekisteröityneeltä henkilöltä itseltään.

Tämän lisäksi rekisterinpitäjä kerää teknistä tietoa, kun käyttäjä käyttää verkkosivuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja Edustusliike Mika Natri yritysasiakkaiden käyttöön. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröidyn henkilötietoja ulkopuolisille muuten kuin siinä tapauksessa, että palvelu siirtyy toisen tahon ylläpidettäväksi.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta. Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kerättytieto tallennetaan turvalliseen käyttöympäristöön, jonne yleisöllä ei ole pääsyä. Rekisterinpitäjä toimii huolellisesti estääkseen tietojen varastamisen, häviämisen, väärinkäytön ja muuttamisen. Estääkseen oikeudettoman pääsyn tietoihin rekisterinpitäjä on ryhtynyt tarpeenmukaisiin teknisiin, fyysisiin ja työnjohdollisiin toimiin suojatakseen tiedot.

10. Kielto- ja tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).